Soňky bildirişler
Awiabilet we uçuşleryň rejesi barada maglumatlar

Awiabilet we uçuşleryň rejesi barada maglumatlar

Hormatly Ýolagçylar online awiabiledyňyzy yzyna tabşyrmak we uçuşlaryň rejeleri bilen tanşmak üçin…


Täze PROMO nyrhy

Täze PROMO nyrhy

«Türkmenistan» awiakompaniýasy diňe Türkmenistanyň raýatlary üçin Promo…


Uçara hasaba alynmak üçin täze düzgünler

Uçara hasaba alynmak üçin täze düzgünler

Aşgabat şäherine gelýän we welaýatlara gatnaýan ýolagçylar üçin…


Pekin gatnawlaryň ýatyrlandygy barada

Pekin gatnawlaryň ýatyrlandygy barada

                      (2019-nСоV) täze görnüşli koronowirus…


Second joint Press Release

Second joint Press Release

  Ashgabat/Frankfurt, 16 October 2019 Turkmenistan Airlines resumes European operations supported by Lufthansa Consulting…

0