Uçara hasaba alynmak üçin täze düzgünler

Aşgabat şäherine gelýän we welaýatlara gatnaýan ýolagçylar üçin 2020-nji 10-njy awgustyndan başlap, saglyk kepilnamasy esasynda hereket etmek düzgüni girizilýär. Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň garamagyndaky edaralar tarapyndan 72 (ýetmiş iki) sagat möhlet bilen berlen saglyk kepilnamasy bolmadyk ýagdaýynda uçara goýberilmejekdigi barada habar berýäris.

0