Nyrhlary ulanmak düzgünleri

             

             

             

               

Nyrhlary ulanmak düzgünleri

                                               
                 

Bisnes klas. Göni halkara gatnawlarynda nyrhlaryň ulanyş şertleri.

                 

Nyrhyň ady we görnüşi C(365DY)

                 

Gatnawa gelmedik halatynda ýygymlar (uçuşa 40 minutdan az bolan halatynda we uçuşdan son), ýeri bilen üpjün edilmedik kiçi çagalardan daşary – 50 ABŞ dollary.

                 

Uçuşdan yüz döndürilen halatynda ýygymlary, ýeri bilen üpjün edilmedik kiçi çagalardan daşary - 10 ABŞ dollary.

                 

Uçuşyň senesi we wagty üýtgedilen halatynda ýygymlar alynmayar.

                 

2 ýaşa çenli idegli çagalar üçin ýeňilleştiriş 90%.

                 

2-den 12 ýaşa çenli idegli çagalar üçin ýeňilleştiriş 25%.

                 

Nyrhyň ady we görnüşi I (180DY)

                 

Gatnawa gelmedik halatynda ýygymlar (uçuşa 40 minutdan az bolan halatynda we uçuşdan son), ýeri bilen üpjün edilmedik kiçi çagalardan daşary – 50 ABŞ dollary.

                 

Uçuşdan yüz döndürilen halatynda ýygymlary, ýeri bilen üpjün edilmedik kiçi çagalardan daşary - 10 ABŞ dollary.

                 

Uçuşyň senesi we wagty üýtgedilen halatynda ýygymlar alynmayar.

                 

2 ýaşa çenli idegli çagalar üçin ýeňilleştiriş 90%.

                 

2-den 12 ýaşa çenli idegli çagalar üçin ýeňilleştiriş 25%.

                 

Ekonom klas. Göni halkara gatnawlarynda nyrhlaryň ulanyş şertleri.

                 

Nyrhyň ady we görnüşi Y(365DY)

                 

Gatnawa gelmedik halatynda ýygymlar (uçuşa 40 minutdan az bolan halatynda we uçuşdan son), ýeri bilen üpjün edilmedik kiçi çagalardan daşary – 50 ABŞ dollary.

                 

Uçuşdan yüz döndürilen halatynda ýygymlary, ýeri bilen üpjün edilmedik kiçi çagalardan daşary - 10 ABŞ dollary.

                 

Uçuşyň senesi we wagty üýtgedilen halatynda ýygymlar alynmayar.

                 

2 ýaşa çenli idegli çagalar üçin ýeňilleştiriş 90%.

                 

2-den 12 ýaşa çenli idegli çagalar üçin ýeňilleştiriş 25%.

                 

Nyrhyň ady we görnüşi H(180DY)

                 

Gatnawa gelmedik halatynda ýygymlar (uçuşa 40 minutdan az bolan halatynda we uçuşdan son), ýeri bilen üpjün edilmedik kiçi çagalardan daşary – 50 ABŞ dollary.

                 

Uçuşdan yüz döndürilen halatynda ýygymlary, ýeri bilen üpjün edilmedik kiçi çagalardan daşary - 10 ABŞ dollary.

                 

Uçuşyň senesi we wagty üýtgedilen halatynda ýygymlar alynmayar.

                 

2 ýaşa çenli idegli çagalar üçin ýeňilleştiriş 90%.

                 

2-den 12 ýaşa çenli idegli çagalar üçin ýeňilleştiriş 25%.

                 

Bisnes klas. Üstaşyr halkara gatnawlarynda nyrhlaryň ulanyş şertleri.

                 

Nyrhyň ady we görnüşi J(365DY)

                 

Gatnawa gelmedik halatynda ýygymlar (uçuşa 40 minutdan az bolan halatynda we uçuşdan son), ýeri bilen üpjün edilmedik kiçi çagalardan daşary – 50 ABŞ dollary.

                 

Uçuşdan yüz döndürilen halatynda ýygymlary, ýeri bilen üpjün edilmedik kiçi çagalardan daşary - 10 ABŞ dollary.

                 

Uçuşyň senesi we wagty üýtgedilen halatynda ýygymlar alynmayar.

                 

2 ýaşa çenli idegli çagalar üçin ýeňilleştiriş 90%.

                 

2-den 12 ýaşa çenli idegli çagalar üçin ýeňilleştiriş 25%.

                 

Nyrhyň ady we görnüşi B (180 DY)

                 

Gatnawa gelmedik halatynda ýygymlar (uçuşa 40 minutdan az bolan halatynda we uçuşdan son), ýeri bilen üpjün edilmedik kiçi çagalardan daşary – 50 ABŞ dollary.

                 

Uçuşdan yüz döndürilen halatynda ýygymlary, ýeri bilen üpjün edilmedik kiçi çagalardan daşary - 10 ABŞ dollary.

                 

Uçuşyň senesi we wagty üýtgedilen halatynda ýygymlar alynmayar.

                 

2 ýaşa çenli idegli çagalar üçin ýeňilleştiriş 90%.

                 

2-den 12 ýaşa çenli idegli çagalar üçin ýeňilleştiriş 25%.

                 

Ekonom klas. Üstaşyr halkara gatnawlarynda nyrhlaryň ulanyş şertleri.

                 

Nyrhyň ady we görnüşi W (365DY)

                 

Gatnawa gelmedik halatynda ýygymlar (uçuşa 40 minutdan az bolan halatynda we uçuşdan son), ýeri bilen üpjün edilmedik kiçi çagalardan daşary – 50 ABŞ dollary.

                 

Uçuşdan yüz döndürilen halatynda ýygymlary, ýeri bilen üpjün edilmedik kiçi çagalardan daşary - 10 ABŞ dollary.

                 

Uçuşyň senesi we wagty üýtgedilen halatynda ýygymlar alynmayar.

                 

2 ýaşa çenli idegli çagalar üçin ýeňilleştiriş 90%.

                 

2-den 12 ýaşa çenli idegli çagalar üçin ýeňilleştiriş 25%.

                 

Nyrhyň ady we görnüşi M (180DY)

                 

Gatnawa gelmedik halatynda ýygymlar (uçuşa 40 minutdan az bolan halatynda we uçuşdan son), ýeri bilen üpjün edilmedik kiçi çagalardan daşary – 50 ABŞ dollary.

                 

Uçuşdan yüz döndürilen halatynda ýygymlary, ýeri bilen üpjün edilmedik kiçi çagalardan daşary - 10 ABŞ dollary.

                 

Uçuşyň senesi we wagty üýtgedilen halatynda ýygymlar alynmayar.

                 

2 ýaşa çenli idegli çagalar üçin ýeňilleştiriş 90%.

                 

2-den 12 ýaşa çenli idegli çagalar üçin ýeňilleştiriş 25%.