Nyrhlaryň ulanmasynyň ortaçalanan şertleri

“Türkmenistan” Awiakompaniýasy” nyrhlarynyň ulanyş şertleri

Ekonom klas

 

Y (365DY) - satyşlar, ýer çäklendirmesi, daşama işiniň başlangyç nokadyna degişli çäklendirme bolmazdan.

iň gysga duruş möhleti 24 sagat, iň uzyn duruş möhleti 365 gün (uçuş we gonuş günlerini hem içine almak bilen)

Ugur görnüşi - bir tarapa (OW) we iki tarapa (RT)

1. Sene we/ýa-da uçuş çalşylmagyna degişli töleg - uçuşyň başlangyjyndan 24 sagatdan köp wagt öňünden alynmaýar.                                                                                                                                                                                                                                         

- uçuşyň başlangyjyndan 24 sagatdan az wagt galanda we uçuş başlangyjyndan soň senäniň

we/ýa-da uçuşyň çalşylmagy üçin ulanylan nyrhdan 5% alynýar.

2. Uçuşa gatnaşmazlyga degişli töleg - uçuşdan 24 sagatdan köp wagt öňünden alynmaýar.

- uçuşyň başlangyjyndan 24 sagatdan az wagt galanda we uçuş başlangyjyndan soň uçuşa gatnaşmazlyk üçin

 ulanylan nyrhdan 15% alynýar

Uçuşa gatnaşmazlyk üçin töleg daşamanyň başlan ýagdaýynda - uçuşdan 24 sagatdan köp wagt öňünden alynmaýar.

- uçuşyň başlangyjyndan 24 sagatdan az wagt galanda we uçuş başlangyjyndan soň uçuşa gatnaşmazlyk üçin ulanylan nyrhdan 15% alynýar

3. Uçuşa gelmezlik üçin töleg (uçuşyň başlangyjyna 60 minutdan az wagt galanda) - 100 ABŞ dollary, muň ýersiz uçýan kiçi çagalar degişli däldir.

Çagalar üçin arzanladyş    90% - iki ýaşa çenli çagalar üçin           /       25% - 2 ýaşdan 12 ýaşa çenli çagalar üçin

0 ýaşdan 16 ýaşa çenli bolan çagalar uçuşyň dowamynda şol bir salonda 16 ýaşynda ýa-da has uly ýaşda bolan uly adam tarapyndan ugradylmalydyr.

Mugt goş daşamagyň kadasy 20 kg (muňa 5kg el goşy hem degişlidir)


­­­­­­­­­­­­­­­­

Y (180DY) - satyşlar, ýer çäklendirmesi, daşama işiniň başlangyç nokadyna degişli çäklendirme bolmazdan.

iň gysga duruş möhleti 24 sagat, iň uzyn duruş möhleti 180 gün (uçuş we gonuş günlerini hem içine almak bilen)

Ugur görnüşi - bir tarapa (OW) we iki tarapa (RT)

1. Sene we/ýa-da uçuş çalşylmagyna degişli tölegi - uçuşyň başlangyjyndan 24 sagatdan köp wagt öňünden alynmaýar.                                                                                                                                                                                                                                         

- uçuşyň başlangyjyndan 24 sagatdan az wagt galanda we uçuş başlangyjyndan soň senäniň

we/ýa-da uçuşyň çalşylmagy üçin ulanylan nyrhdan 5% alynýar.

2. Uçuşa gatnaşmazlyga degişli töleg - uçuşdan 24 sagatdan köp wagt öňünden alynmaýar.

- uçuşyň başlangyjyndan 24 sagatdan az wagt galanda we uçuş başlangyjyndan soň uçuşa gatnaşmazlyk üçin ulanylan nyrhdan 15% alynýar

Uçuşa gatnaşmazlyk üçin töleg daşamanyň başlan ýagdaýynda - uçuşdan 12 sagatdan köp wagt öňünden alynmaýar.

- uçuşyň başlangyjyndan 24 sagatdan az wagt galanda we uçuş başlangyjyndan soň uçuşa gatnaşmazlyk üçin ulanylan nyrhdan 15% alynýar

3. Uçuşa gelmezlik üçin töleg (uçuşyň başlangyjyna 60 minutdan az wagt galanda) - 100 ABŞ dollary, muň ýersiz uçýan kiçi çagalar degişli däldir.

Çagalar üçin arzanladyş    90% - iki ýaşa çenli çagalar üçin           /       25% - 2 ýaşdan 12 ýaşa çenli çagalar üçin

0 ýaşdan 16 ýaşa çenli bolan çagalar uçuşyň dowamynda şol bir salonda 16 ýaşynda ýa-da has uly ýaşda bolan uly adam tarapyndan ugradylmalydyr.

Mugt goş daşamagyň kadasy 20 kg (muňa 5kg el goşy hem degişlidir)


 T(120DY) - satyşlar, ýer çäklendirmesi bolmazdan, daşama işiniň başlangyjy diňe Türkmenistanyň howa menzillerinden

iň gysga duruş möhleti 24 sagat, iň uzyn duruş möhleti 120 gün (uçuş we gonuş günlerini hem içine almak bilen)

Ugur görnüşi - iki taraplaýyn (RT).

Satyş çäklendirmesi - uçuşyň başlangyjyndan 24 öňünden gadagan

1. Sene we/ýa-da uçuş çalşylmagyna degişli tölegi - uçuşyň başlangyjyndan 30 günden köp wagt öňünden alynmaýar.                                                                                                                                                                                                                                         

- uçuşyň başlangyjyndan 30 günden az we 72 sagatdan köp wagt bolanda 15% ulanylan nyrhdan.

- uçuşyň başlangyjyndan 72 sagatdan az we 24 sagatdan köp wagt bolanda 25% ulanylan nyrhdan.

- uçuşyň başlangyjyndan 24 sagatdan az wagt galanda we uçuş başlangyjyndan soň bir segment (OW) uçuş H (180DY) nyrh bahasy.                                             

2. Uçuşa gatnaşmazlyga degişli töleg - uçuşdan 24 sagatdan köp wagt öňünden ulanylan nyrhdan 25%.

- uçuşyň başlangyjyndan 24 sagatdan az wagt galanda we uçuş başlangyjyndan soň uçuşa gatnaşmazlyk üçin H (180DY) nyrh uçuşyň bir segmentiniň bahasy.

Daşama işiniň başlamagynda uçuşa gatnaşmazlyga degişli töleg - uçuşyň bir segmentiniň (OW) H(180DY) nyrhy boýunça tölegi

3. Uçuşa gelmezlik üçin töleg (uçuşyň başlangyjyna 60 minutdan az wagt galanda) - 100 ABŞ dollary, muň ýersiz uçýan kiçi çagalar degişli däldir.                                   

Çagalar üçin arzanladyş    90% - iki ýaşa çenli çagalar üçin  / 25% - 2 ýaşdan 12 ýaşa çenli çagalar üçin

0 ýaşdan 16 ýaşa çenli bolan çagalar uçuşyň dowamynda şol bir salonda 16 ýaşynda ýa-da has uly ýaşda bolan uly adam tarapyndan ugradylmalydyr.

Mugt goş daşamagyň kadasy 20 kg (muňa 5kg el goşy hem degişlidir)


Türkiýe üçin

T(120DY) - satyşlar, ýer çäklendirmesi bolmazdan, daşama işiniň başlangyjy diňe Türkmenistanyň howa menzillerinden

  iň gysga duruş möhleti 24 sagat, iň uzyn duruş möhleti 120 gün (uçuş we gonuş günlerini hem içine almak bilen)

Ugur görnüşi - iki taraplaýyn (RT).

1. Sene we/ýa-da uçuş çalşylmagyna degişli tölegi - uçuşyň başlangyjyndan 30 günden köp wagt öňünden alynmaýar.                                                                                                                                                                                                                                         

- uçuşyň başlangyjyndan 30 günden az we 72 sagatdan köp wagt bolanda 15% ulanylan nyrhdan.

- uçuşyň başlangyjyndan 72 sagatdan az we 24 sagatdan köp wagt bolanda 20% ulanylan nyrhdan.

- uçuşyň başlangyjyndan 24 sagatdan az wagt galanda we uçuş başlangyjyndan soň 25% ulanylan nyrhdan.                                             

2. Uçuşa gatnaşmazlyga degişli töleg - uçuşdan 24 sagatdan köp wagt öňünden ulanylan nyrhdan 25%.

- uçuşyň başlangyjyndan 24 sagatdan az wagt galanda we uçuş başlangyjyndan soň uçuşa gatnaşmazlyk üçin H(180DY) nyrhdan 25% alynýar

Daşama işiniň başlamagynda uçuşa gatnaşmazlyga degişli töleg - uçuşyň bir segmentiniň (OW) H(180DY) nyrhy boýunça tölegi

3. Uçuşa gelmezlik üçin töleg (uçuşyň başlangyjyna 60 minutdan az wagt galanda) - 100 ABŞ dollary, muň ýersiz uçýan kiçi çagalar degişli däldir.                                   

Çagalar üçin arzanladyş    90% - iki ýaşa çenli çagalar üçin  /  25% - 2 ýaşdan 12 ýaşa çenli çagalar üçin

0 ýaşdan 16 ýaşa çenli bolan çagalar uçuşyň dowamynda şol bir salonda 16 ýaşynda ýa-da has uly ýaşda bolan uly adam tarapyndan ugradylmalydyr.

Mugt goş daşamagyň kadasy 20 kg (muňa 5kg el goşy hem degişlidir)


Q1(30DY) -  satyşlar Türkmenistanyň çäklerinde diňe Türkmenistanyň ýaşaýjylary bolmadyklar üçin degişlidir,

daşama işiniň başlangyç nokadyna degişli çäklendirme bolmazdan.

iň gysga duruş möhleti 24 sagat, iň uzyn duruş möhleti 30 gün (uçuş we gonuş günlerini hem içine almak bilen)

Ugur görnüşi - bir tarapa (OW) we iki tarapa (RT)

1. Senäniň we/ýa-da uçuşyň çalşylmagyna degişli töleg - 50 ABŞ dollarydyr.

2. Uçuşa gatnaşmazlyk üçin töleg - ulanylan nyrhdan 20% alynýar

Daşama işiniň başlamagynda uçuşa gatnaşmazlyga degişli töleg - uçuşyň bir segmentiniň (OW) tölegi ulanylan nyrhdan.

3. Uçuşa gelmezlik üçin töleg (uçuşyň başlangyjyna 60 minutdan az wagt galanda) - 100 ABŞ dollary, muň ýersiz uçýan kiçi çagalar degişli däldir.

 Çagalar üçin arzanladyş göz öňüne tutulmadyk.

0 ýaşdan 16 ýaşa çenli bolan çagalar uçuşyň dowamynda şol bir salonda 16 ýaşynda ýa-da has uly ýaşda bolan uly adam tarapyndan ugradylmalydyr.

Mugt goş daşamagyň kadasy 20 kg (muňa 5kg el goşy hem degişlidir)


Q(90DY) - satyşy Türkmenistanyň çäklerinden daşaryda islendik şäherde, daşama işiniň başlangyç nokadyna degişli çäklendirme bolmazdan.

iň gysga duruş möhleti 24 sagat, iň uzyn duruş möhleti 90 gün (uçuş we gonuş günlerini hem içine almak bilen)

Ugur görnüşi - bir tarapa (OW) we iki tarapa (RT)

1. Senäniň we/ýa-da uçuşyň çalşylmagyna degişli töleg - 50 ABŞ dollarydyr.

2. Uçuşa gatnaşmazlyk üçin töleg - ulanylan nyrhdan 20% alynýar

Daşama işiniň başlamagynda uçuşa gatnaşmazlyga degişli töleg - uçuşyň bir segmentiniň (OW) tölegi ulanylan nyrhdan.

3. Uçuşa gelmezlik üçin töleg (uçuşyň başlangyjyna 60 minutdan az wagt galanda) - 100 ABŞ dollary, muň ýersiz uçýan kiçi çagalar degişli däldir.

 Çagalar üçin arzanladyş göz öňüne tutulmadyk.

0 ýaşdan 16 ýaşa çenli bolan çagalar uçuşyň dowamynda şol bir salonda 16 ýaşynda ýa-da has uly ýaşda bolan uly adam tarapyndan ugradylmalydyr.

Mugt goş daşamagyň kadasy 20 kg (muňa 5kg el goşy hem degişlidir)

Mugt goş daşamagyň kadasy 60 kg (muňa 5kg el goşy hem degişlidir) - Türkiýe üçin.


Belarus Respublikasy üçin

S(90DY) - satyşy Türkmenistanyň çäklerinden daşaryda islendik şäherde, daşama işiniň başlangyjy diňe Belarus Respublikasynyň howa menzillerinden

 iň gysga duruş möhleti 24 sagat, iň uzyn duruş möhleti 90 gün (uçuş we gonuş günlerini hem içine almak bilen)

 Ugur görnüşi – iki taraplaýyn (RT).

1. Uçuş senesiniň we/ýa-da uçuşyň üýtgedilmegine degişli töleg - uçuşyň bir segmentiniň (OW) tölegi alynýar Q(30DY) nyrhy boýunça

2. Uçuşa gatnaşmazlyk üçin töleg - ulanylan nyrhdan 25% alynýar

Daşama işiniň başlamagynda uçuşa gatnaşmazlyga degişli töleg - uçuşyň bir segmentiniň (OW) tölegi ulanylan nyrhdan.

3. Uçuşa gelmezlik üçin töleg (uçuşyň başlangyjyna 60 minutdan az wagt galanda) - 100 ABŞ dollary, muň ýersiz uçýan kiçi çagalar degişli däldir.

Çagalar üçin arzanladyş göz öňüne tutulmadyk.

0 ýaşdan 16 ýaşa çenli bolan çagalar uçuşyň dowamynda şol bir salonda 16 ýaşynda ýa-da has uly ýaşda bolan uly adam tarapyndan ugradylmalydyr.

Mugt goş daşamagyň kadasy 20 kg (muňa 5kg el goşy hem degişlidir)


Russiýa Federasiýasy üçin

S(90DY) - satyşy Türkmenistanyň çäklerinden daşaryda islendik şäherde, daşama işiniň başlangyjy diňe Russiýa Federasiýasynyň howa menzillerinden.

  iň gysga duruş möhleti 24 sagat, iň uzyn duruş möhleti 90 gün (uçuş we gonuş günlerini hem içine almak bilen)

Ugur görnüşi – iki taraplaýyn (RT).

1. Uçuş senesiniň we/ýa-da uçuşyň üýtgedilmegine degişli töleg - uçuşyň bir segmentiniň (OW) tölegi alynýar Q(30DY) nyrhy boýunça

2. Uçuşa gatnaşmazlyk üçin töleg - ulanylan nyrhdan 25% alynýar

Daşama işiniň başlamagynda uçuşa gatnaşmazlyga degişli töleg - uçuşyň bir segmentiniň (OW) tölegi ulanylan nyrhdan.

3. Uçuşa gelmezlik üçin töleg (uçuşyň başlangyjyna 60 minutdan az wagt galanda) - 100 ABŞ dollary, muň ýersiz uçýan kiçi çagalar degişli däldir.

Çagalar üçin arzanladyş göz öňüne tutulmadyk.

0 ýaşdan 16 ýaşa çenli bolan çagalar uçuşyň dowamynda şol bir salonda 16 ýaşynda ýa-da has uly ýaşda bolan uly adam tarapyndan ugradylmalydyr.

Mugt goş daşamagyň kadasy 20 kg (muňa 5kg el goşy hem degişlidir)


Türkiýe we Hindistan üçin

S(30DY) - satyşy Türkmenistanyň çäklerinden daşaryda islendik şäherde, daşama işiniň başlangyjy diňe Türkmenistanyň howa menzillerinden

iň gysga duruş möhleti 24 sagat, iň uzyn duruş möhleti 30 gün (uçuş we gonuş günlerini hem içine almak bilen)

Ugur görnüşi - iki taraplaýyn (RT).

1. Uçuş senesiniň we/ýa-da uçuşyň üýtgedilmegine degişli töleg - uçuşyň bir segmentiniň (OW) tölegi alynýar Q(30DY) nyrhy boýunça

2. Uçuşa gatnaşmazlyk üçin töleg - ulanylan nyrhdan 25% alynýar

Daşama işiniň başlamagynda uçuşa gatnaşmazlyga degişli töleg - uçuşyň bir segmentiniň (OW) tölegi ulanylan nyrhdan.

3. Uçuşa gelmezlik üçin töleg (uçuşyň başlangyjyna 60 minutdan az wagt galanda) - 100 ABŞ dollary, muň ýersiz uçýan kiçi çagalar degişli däldir.

Çagalar üçin arzanladyş göz öňüne tutulmadyk.

0 ýaşdan 16 ýaşa çenli bolan çagalar uçuşyň dowamynda şol bir salonda 16 ýaşynda ýa-da has uly ýaşda bolan uly adam tarapyndan ugradylmalydyr.

Mugt goş daşamagyň kadasy 20 kg (muňa 5kg el goşy hem degişlidir)

Mugt goş daşamagyň kadasy 60 kg (muňa 5kg el goşy hem degişlidir) - Türkiýe üçin.

0