Biznes klas nyrhlary ulanmak düzgünleri

“Türkmenistan” Awiakompaniýasynyň” tarifleriniň ulanyş şertleri

Biznes salon

 

C(365DY) – territoriýa taýdan çäklendirilmedik satuw

Minimal duralga 24 sagat, maksimal duralga 365 gün (şol sanda uçuş we geliş günleri)

Ugruň görnüşi –hem bir tarapa (OW), hem gidişin-gaýdyşyn (RT)

1. Senäniň we/ýa-da gatnawyň üýtgedilmegi üçin ýygym – uçuşdan 12 sagat öň alynmaýar.

 – uçuşa 12 sagat galan, hem uçan ýagdaýynda ulanylan tarifden 5% alynýar.

 Daşama başlanan ýagdaýynda, senäniň we/ýa-da gatnawyň üýtgedilmegi üçin ýygym – ulanylan tarifden 5% alynýar.

2. Uçuşdan boýun gaçyrma üçin ýygym – uçuşdan 12 sagat öň alynmaýar.

– uçuşa 12 sagat galan hem uçan ýagdaýynda, uçuşdan boýun gaçyrma üçin ýygym

ulanylan tarifden 15% alynýar.

Daşama başlanan ýagdaýynda, uçuşdan boýun gaçyrma üçin ýygym – uçuşdan 12 sagat öň alynmaýar.

– uçuşa 12 sagat galan hem uçan ýagdaýynda, uçuşdan boýun gaçyrma üçin ýygym

ulanylan tarifden 15% alynýar.

3.Gatnawa gelmedikleri üçin ýygym (uçuşa azyndan 60 minut galanda) – ýeri bolmadyk bäbeklerden başgalara 100 USD.

Çagalar üçin ýeňillikler: 90% 2 ýaşa çenli çagalar üçin / 25% 2 ýaşdan 12 ýaşa çenli çagalar üçin

0-16 ýaş aralykdaky çaganyň ýanynda uçuşyň dowamynda şol bir salonda 16 we ýokary ýaşly adam bolmaly.

Mugt geçirilýän ýüküň agramy 60 kg (şol sanda 5 kg el ýüki)


­­­­­­­­­­­­­­­­

I(180DY) daşama diňe Aşgabadyň aeroportlaryndan başlanmagy bilen territoriýa taýdan çäklendirilmedik satuw

Minimal duralga 24 sagat , maksimal duralga 180 gün (şol sanda uçuş we geliş günleri)  

Ugruň görnüşi – diňe gidişin-gaýdyşyn (RT).

1. Senäniň we/ýa-da gatnawyň üýtgedilmegi üçin ýygym – uçuşdan 12 sagat öň alynmaýar.

– uçuşa 12 sagatdan az galan ýagdaýynda, ulanylan tarifden 15% alynýar.

– uçan ýagdaýynda – ulanylan tarifden 25% alynýar.

2. uçmaka uçuşdan boýun gaçyrma üçin ýygym – awiapetegiň hereket ediş möhletiniň dowamynda ulanylan tarifden 15%.

Uçan ýagdaýynda uçuşdan boýun gaçyrma üçin ýygym – ulanylan tarifden 25%.                                          

3. Daşama başlanan ýagdaýynda, uçuşdan boýun gaçyrma üçin ýygym – C(365DY) tarifiniň bir tarapa (OW) uçuşynyň bir böleginiň möçberinde ulanylýar.

4. Gatnawa gelmedikleri üçin ýygym (uçuşa azyndan 60 minut galanda) – ýeri bolmadyk bäbeklerden başgalara 100 USD.

Çagalar üçin ýeňillikler: 90% 2 ýaşa çenli çagalary üçin / 25% 2 ýaşdan 12 ýaşa çenli çagalary üçin

0-16 ýaş aralykdaky çaganyň ýanynda uçuşyň dowamynda şol bir salonda 16 we ýokary ýaşly adam bolmaly.

Mugt geçirilýän ýüküň agramy 60 kg (şol sanda 5 kg el ýüki)


D(120DY) –Türmenistanyň çäginden daşary islendik şäherlerdäki satuw, daşamanyň başlanmagy çäklendirilmedik

Minimal duralga 24 sagat , maksimal duralga 120 gün (şol sanda uçuş we geliş günleri)

Ugruň görnüşi –hem bir tarapa (OW) ,hem gidişin-gaýdyşyn (RT).

1. Senäniň we/ýa-da gatnawyň üýtgedilmegi üçin ýygym – 50 USD möçberinde ulanylýar.

2. Uçuşdan boýun gaçyrma üçin ýygym  – awiapetegiň hereket ediş möhletiniň dowamynda ulanylan tarifden 20%.    

3. Daşama başlanan ýagdaýynda, uçuşdan boýun gaçyrma üçin ýygym – hereket edýän tarifiň bir tarapa (OW) bahasynyň möçberinde ulanylýar.

4. Gatnawa gelmedikleri üçin ýygym (uçuşa azyndan 60 minut galanda) – ýeri bolmadyk bäbeklerden başgalara 100 USD.

Çagalar üçin ýeňillikler: 90% 2 ýaşa çenli çagalar üçin / 25% 2 ýaşdan 12 ýaşa çenli çagalar üçin

0-16 ýaş aralykdaky çaganyň ýanynda uçuşyň dowamynda şol bir salonda 16 ýaşdan we ýokary uly adam bolmaly.

Mugt geçirilýän ýüküň agramy 60 kg (şol sanda 5 kg el ýüki)

Mugt geçirilýän ýüküň agramy 70 kg (şol sanda 5 kg el ýüki) Türkiýe üçin


D1(120DY) – satuw Türmenistanyň çäginde diňe Türkmenistanyň rezidentleri bolmadyklara rugsat berilen, daşamanyň başlanmagy çäklendirilmedik

Minimal duralga 24 sagat , maksimal duralga 120 gün (şol sanda uçuş we geliş günleri)  

Ugruň görnüşi –hem bir tarapa (OW) ,hem gidişin-gaýdyşyn (RT).

1. Senäniň we/ýa-da gatnawyň üýtgedilmegi üçin ýygym – 50 USD möçberinde ulanylýar.

2. Uçuşdan boýun gaçyrma üçin ýygym  – awiapetegiň hereket ediş möhletiniň dowamynda ulanylan tarifden 20%.    

3. Daşama başlanan ýagdaýynda, Uçuşdan boýun gaçyrma üçin ýygym – hereket edýän tarifiň bir tarapa (OW) bahasynyň möçberinde ulanylýar.

4. Gatnawa gelmedikleri üçin ýygym (uçuşa azyndan 60 minut galanda) – ýeri bolmadyk bäbeklerden başgalara 100 USD.

Çagalar üçin ýeňillikler: 90% 2 ýaşa çenli çagalary üçin / 25% 2 ýaşdan 12 ýaşa çenli çagalary üçin

0-16 ýaş aralykdaky çaganyň ýanynda uçuşyň dowamynda şol bir salonda 16 we ýokary ýaşly adam bolmaly.

Mugt geçirilýän ýüküň agramy 60 kg (şol sanda 5 kg el ýüki)


R(30DY) –Türmenistanyň çäginden daşary islendik şäherlerdäki satuw, daşamanyň başlanmasy Türkmenistanyň aeroportlaryndan

Minimal duralga 24 sagat , maksimal duralga 30 gün (şol sanda uçuş we geliş günleri)

Ugruň görnüşi –  diňe gidişin-gaýdyşyn (RT).

1. Senäniň we/ýa-da gatnawyň üýtgedilmegi üçin ýygym – D(120DY) tarifiniň bir tarapa (OW) bahasynyň möçberinde ulanylýar.

2. Uçuşdan boýun gaçyrma üçin ýygym  – awiapetegiň hereket ediş möhletiniň dowamynda ulanylan tarifden 25%.    

3. Daşama başlanan ýagdaýynda, uçuşdan boýun gaçyrma üçin ýygym – D(120DY) tarifiniň bir tarapa (OW) bahasynyň möçberinde ulanylýar.

4. Gatnawa gelmedikleri üçin ýygym (uçuşa azyndan 60 minut galanda) – ýeri bolmadyk bäbeklerden başgalara 100 USD.

Çagalar üçin ýeňillikler: göz öňüne tutulmadyk

0-16 ýaş aralykdaky çaganyň ýanynda uçuşyň dowamynda şol bir salonda 16 we ýokary ýaşly adam bolmaly.

Mugt geçirilýän ýüküň agramy 60 kg (şol sanda 5 kg el ýüki)

Mugt geçirilýän ýüküň agramy 70 kg (şol sanda 5 kg el ýüki) Türkiýe üçin