Hormatly ýolagçylar! Üstaşyr awiabiletleri turkmenistanairlines.tm sahypadan we mobile goşundylary arkaly üpjün edip bilýändigiňiz barada Size habar berýäris.

2023-02-21

Hormatly ýolagçylar!

«Türkmenistan» awiakompaniýasy» açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň turkmenistanairlines.tm online awiabilet satuw sahypasynda 2023-nji ýylyň fewral aýynyň 10-dan içerki howa gatnawlarynda üstaşyr awiabiletleri satyn alyp bilýändigiňiz barada Size habar berýäris.

Şeýle-de online awiabilet satuw saýtyndan daşary ýurt ugurlary boýunça awiabiletleri satyn alanyňyzda 2,5 göterim arzanladyşyň bardygy barada Size habar berýäris.

Hormatlamak bilen,

«Türkmenistan» awiakompaniýasy» açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti.