1. «Türkmenistan» awiakompaniýasy» açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň online web sahypasy arkaly ugrandan ýüküňiziň nirde ýerleşýändigi barada maglumatlary bilen tanşyp bilersiňiz.

Cargo tracking

2. Ugradan ýüküňiziň ýerleşýän ýerini anyklamak üçin Cargo tracking ulgamynyň web sahypasyna geçmek üçin görkezilen ýazga basyň we (авианакладной) içinde ýerleşýän 11 sandan ybarat bolan sanlary giriziň.