“Türkmenistan” awiakompaniýasy” AGPJ tarapyndan täze açylan we ýerine ýetirilýän Aşgabat – Hoşimin – Aşgabat, Aşgabat – Milan – Aşgabat, Aşgabat – London – Aşgabat, we Aşgabat – Frankfurt – Aşgabat

2024-02-19
Hormatly ýolagçylar!
“Türkmenistan” awiakompaniýasy” açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti tarapyndan täze açylan we ýerine ýetirilýän Aşgabat – Hoşimin – Aşgabat, Aşgabat – Milan – Aşgabat, Aşgabat – London – Aşgabat, we Aşgabat – Frankfurt – Aşgabat halkara ugurlary boýunça 2024-nji ýylyň Mart aýynyň ahyryna çenli, awiabiletlerde ýeňillikler girizilendigi barada Size habar berýäris.