Hormatly Ýolagçylar! 2023-nji ýylyň noýabr aýyndan başlap "Türkmenistan" awiakompaniýasy" AGPJ London şäheriniň Heathrow howa menziline her hepdäniň Şenbe günleri Aşgabat-London-Aşgabat ugry boýunça gatnawlary barada Size habar berýäris!

2023-10-03

Hormatly Ýolagçylar! 2023-nji ýylyň noýabr aýyndan başlap "Türkmenistan" awiakompaniýasy" açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti London şäheriniň Heathrow howa menziline her hepdäniň Şenbe günleri Aşgabat-London-Aşgabat ugry boýunça gatnawlary ýerine ýetirip başlaýandygy barada Size habar berýäris!