Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Buýruga gol çekdi. Resminama laýyklykda, haj parzyny berjaý etmek üçin ildeşlerimizi Saud Arabystany Patyşalygyna ibermek bellenildi.

2024-05-30
Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Buýruga gol çekdi. Resminama laýyklykda, haj parzyny berjaý etmek üçin ildeşlerimizi Saud Arabystany Patyşalygyna ibermek bellenildi.

Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň «Türkmenhowaýollary» agentligine 2024-nji ýylyň 1-nji iýun — 9-njy iýul aralygynda zyýaratçylary Saud Arabystany Patyşalygyna ýörite gatnawy guramak arkaly eltmek we yzyna getirmek tabşyryldy.