«Türkmenistan» awiakompaniýasy» açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti 15.12.23 seneden başlap Aşgabat – Moskwa – Aşgabat ugry boýunça yzygiderli ýolagçy gatnawlaryny ýerine ýetirip başlaýandygy barada Size habar berýäris.

2023-12-11

Hormatly Ýolagçylar!

«Türkmenistan» awiakompaniýasy» açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti 2023-nji ýylyň 15-nji dekabryndan başlap Aşgabat – Moskwa – Aşgabat ugry boýunça yzygiderli ýolagçy gatnawlaryny ýerine ýetirip başlaýandygy barada Size habar berýäris. Agzalan ugurlar boýunça awiabiletleri biziň resmi saýtymyzda, Türkmenistanyň çägindäki ähli satuw nokatlarynda we Russiýa Federasiýasynyň satuw nokatlarynda we online sahypasynda "turkmenistanairlines.ru" alyp bilersiňiz.

Hormatlamak bilen, «Türkmenistan» awiakompaniýasy» açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti.