«Türkmenistan» awiakompaniýasy» AGPJ 22.12.23 seneden başlap hepde-de 2 ýygylyk bilen Aşgabat – Bangkok – Aşgabat ugry boýunça yzygiderli ýolagçy gatnawlaryny ýerine ýetirip başlaýandygy barada Size habar berýäris.

2023-12-07

Hormatly Ýolagçylar!

«Türkmenistan» awiakompaniýasy» açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti 2023-nji ýylyň 22-nji dekabryndan başlap hepde-de 2 ýygylyk bilen Aşgabat – Bangkok – Aşgabat ugry boýunça yzygiderli ýolagçy gatnawlaryny ýerine ýetirip başlaýandygy barada Size habar berýäris. Agzalan ugurlar boýunça awiabiletleri biziň resmi saýtymyzda, Türkmenistanyň çägindäki ähli satuw nokatlarynda we Taýland Patyşalygynyň satuw nokatlarynda alyp bilersiňiz.

Hormatlamak bilen, «Türkmenistan» awiakompaniýasy» açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti