Haj parzyny berjaý etmek üçin zyýaratçylary Saud Arabystany Patyşalygyna eltmek we getirmek üçin ýörite gatnawlary gurnaldy.

2023-06-07

Haj parzyny berjaý etmek üçin zyýaratçylary Saud Arabystany Patyşalygyna eltmek we getirmek üçin ýörite gatnawlary gurnaldy.

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň «Türkmenhowaýollary» agentligi 2023-nji ýylda ýurdumyzyň ilatynyň Mukaddes Gurban aýynda Saud Arabystany Patyşalygyna haj parzyny berjaý etmek üçin zyýaratçylary Saud Arabystany Patyşalygyna eltmek we yzyna getirmek üçin Türkmenistanyň Müftüsiniň Müdüriýeti bilen bilelikde 2023-nji ýylyň iýun we iýul aýlarynda Aşgabat – Jidda – Aşgabat hem Aşgabat – Medine – Aşgabat ugurlary boýunça «Boeing 777-200» kysymly howa gämisinde 8 sany ýörite ýolagçy gatnawlary gurnaldy.