Aşgabat - Kuala Lumpur – Aşgabat ugry boýunça Maý aýyndan başlap her hepdäniň Sişenbe güni rejeli ikinji gatnawyny ýerine ýetirýändigi barada Size habar berýäris.

2024-04-16
Hormalty ýolagçylar!
«Türkmenistan» awiakompaniýasy» açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti Aşgabat - Kuala Lumpur – Aşgabat ugry boýunça Maý aýyndan başlap her hepdäniň Sişenbe güni rejeli ikinji gatnawyny ýerine ýetirýändigi barada Size habar berýäris.